Chwythellu’r boteli a tywod

Wrth i ni gorfen efo’r finnyl. Bu wedyn rhaid i ni dewis dau eilod or grŵp er mwyn ei ddanfon i’r gweithdu chwythellu tywod. Ar ôl gwneud hyn bu llawer o trafferth gan i’r peiriant chwythellu bod yn aneffeithiol oherwydd problem efo darn o mecanwaith ynddo. Felly ar ôl meddwl, crafu pên a iaith llywgar […]

Read More Chwythellu’r boteli a tywod

Paratoi’r Finnyl

Ar ôl i ni dewis y dyluniadau unigol trwy trafodaeth grŵp bu wedyn rhaid i ni ei ailgreu ar finnyl. Yn gynta bu rhaid i ni gwneud yn siwr bod y finnyl yn cyfartal o rhan cylchedd y botel a hyd y finnyl, oedd hyn yn proses syml iawn ac felly yn gyflym. Wrth fynd […]

Read More Paratoi’r Finnyl

Ail Dylunio’r Syniadau

Ar ôl cyfarfod gr p ble wnaethom ni trafod syniadau a dyluniadau er mwyn rhoi nhw ar y boteli. Fe cytuno ni fel gr p i canolbwyntio ar thema Caerdydd. Wrth dewis y thema fe wnaethom ni wedyn rhannu allan wahanol safleuoedd. A wnaeth pob unigolyn pigo adeilad adnabyddus o Caerdydd er mwyn darlunio syniadau arnyn […]

Read More Ail Dylunio’r Syniadau

Boteli

Ar ôl gweithion galed yn torri’r boteli, daeth yn amlwg fod rhai botel yn anodd yw dorri ac o ganlyniad yn cracio; bu felly rhaid i ni cael gwared rhai or boteli oherwydd hyn. Oherwydd y problem yma bu gwastraff yn cynhyddu, ac bu raid i ni bod yn fwy ofalus. Dyma rhai lluniau or boteli […]

Read More Boteli

Pump Syniad

Ar ol meddwl ac ystyried sawl syniad gwahanol penderfynais i cadw thema trwy gydol y 5 syniad. Wrth ceisio casglu thema trwy gwneud ymchwil ar y wê, fe wnes i ddod ar draws syniadau fel natir, y môr, anifeiliaid ac yn y blaen, ond ar ol ystyried y themau uchod yn fanwl fe ddes i […]

Read More Pump Syniad

Paratoi’r Poteli Gwydr

Ar ôl derbyn y briff bu rhaid i pob unigolyn o fewn ein grŵp casglu poteli gwydr. Bu rhaid i’r poteli gwydr yma fod yn crwn a gwag, er mwyn torri’n hanner. Ar ôl casglu digonedd o poteli bu rhaid i ni fel grŵp mynd trwy proses ofalus o torri’r poteli. Bu’n rhaid: Tynnu’r labeli […]

Read More Paratoi’r Poteli Gwydr