Y Boteli Gorffenedig

Erbyn hyn bu’r briff wedi ei orffen, yr boteli wedi cwbwlhau, a bu ein amser fel grŵp bron ar ben. Cyn gorffen ein amser fel grŵp maes cydweithredol, bu rhaid fe wnaethom ni penderfynnu fel grŵp i tynnu lluniau profesiynnol o’r hyn oeddwn ni wedi ei greu; felly aeth pedwar aelod or grŵp i’r ystafell ffotograffiaeth er mwyn cymryd lluniau proffesiynol o’r hyn oeddwn ni wedi cyflawni yn y pethefnos diwethaf.

Dyma lluniau tynnwyd o’n oleuadau crog, oedd yn seiliedig ar dinas Caerdydd.

Yn bersonol wnes i mwynhau’r gwaith grŵp yn fawr iawn ac yn fy marn i oedd y siawns i gweithio efo disgyblion o pynciau gwahanol ardraws yr ysgol celf yn gwerthfawr iawn. Oedd gweithio efo disgyblion oedd yn arbenigo yn gwahanol maesydd yn profiad gwych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s