Chwythellu’r boteli a tywod

Wrth i ni gorfen efo’r finnyl. Bu wedyn rhaid i ni dewis dau eilod or grŵp er mwyn ei ddanfon i’r gweithdu chwythellu tywod. Ar ôl gwneud hyn bu llawer o trafferth gan i’r peiriant chwythellu bod yn aneffeithiol oherwydd problem efo darn o mecanwaith ynddo.

Felly ar ôl meddwl, crafu pên a iaith llywgar bu rhaid i’r dau eilod ymadael ar gweithdu a ail chwythellu’r botel ar diwrnod arall.

Dyma rhai lluniau or peiriant anwadal.

Ar ôl gwario rhai oriau yn y gweithdu a gweithion galed trwy anhawster y peiriant chwythellu, dyma’r effaith chwythellu ar y boteli. Yn fy marn i mae’r boteli yn effeithiol iawn ac wedi datblygu yn sylweddol o’r boteli gwydr plain welwn ar ddachrau’r broses hon.

Bu hyn felly yn andros o llwyddiannus!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s