Paratoi’r Finnyl

Ar ôl i ni dewis y dyluniadau unigol trwy trafodaeth grŵp bu wedyn rhaid i ni ei ailgreu ar finnyl. Yn gynta bu rhaid i ni gwneud yn siwr bod y finnyl yn cyfartal o rhan cylchedd y botel a hyd y finnyl, oedd hyn yn proses syml iawn ac felly yn gyflym. Wrth fynd trwy ein dylyniadau unigol bu wedyn rhaid i ni ail greu ein dyluniad ar finnyl. Bu hyn yn proses weddol gyflym, gan i rhan fwya or dyluniadau fod yn syml ac yn cynnwys arlinelliadau syml. Ar ôl i ni ail greu y dyluniadau ar finnyl bu rhaid i ni torri’r dyluniad efo cyllell fain er mwyn gwneud yn siwr bod y finnyl wedi ei torri yn gywir ar yr arlunelliad. Ar ôl datblygu’r siap syml bu wedyn rhaid creu llinellau awgrymog er mwyn cael teimlad go iawn or adeilad.

Dyma rhai lluniau o’r finnyl ar ôl i ni thorri a sticio ar y boteli. Bu’r boteli yma felly yn barod i gael yw chwythellu efo tywod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s