Pump Syniad

Ar ol meddwl ac ystyried sawl syniad gwahanol penderfynais i cadw thema trwy gydol y 5 syniad.

Wrth ceisio casglu thema trwy gwneud ymchwil ar y wê, fe wnes i ddod ar draws syniadau fel natir, y môr, anifeiliaid ac yn y blaen, ond ar ol ystyried y themau uchod yn fanwl fe ddes i i’r canlyniad ei fod nhw ddim yn addas ar gyfer y prosiect maes.

Wrth cerdded trwy Caerdydd ac edrych am ysbrydolaeth fe ddes i ar draws adeiladau adnabyddus fel Castell Caerdydd, Stadiwm y Milleniwm, a Tŵr ‘Brains’, fe ddaeth hyn felly a syniad am thema sef ‘Caerdydd’. Ar ol darganfod thema fe wnes i ddarlunio pump syniad er mwyn cyflwyno i gweddill y grŵp.

Screen Shot 2016-04-13 at 15.11.00Screen Shot 2016-04-13 at 15.10.45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s