Paratoi’r Poteli Gwydr

Ar ôl derbyn y briff bu rhaid i pob unigolyn o fewn ein grŵp casglu poteli gwydr. Bu rhaid i’r poteli gwydr yma fod yn crwn a gwag, er mwyn torri’n hanner. Ar ôl casglu digonedd o poteli bu rhaid i ni fel grŵp mynd trwy proses ofalus o torri’r poteli. Bu’n rhaid:

  • Tynnu’r labeli oddi ar y boteli
  • Glanhau’r boteli
  • Marcio lle oedd y botel am cael yw thorri
  • Tywallt dŵr berwedig ar y marc gan troi’r botel
  • Tywallt dŵr oer ar y marc gan troi’r botel tan i’r botel
  • torri yn dau rhan.

Ar ôl i’r boteli cael yw thorri, bu’n rhaid i ni sicrhau bod gwaelod y boteli yn llyfn. Fe wnaethom ni sicrhau hyn gan defnyddio papir sandio, gradd 240. Oedd hyn yn lleihau’r siawns o cael anaf ac yn meddwl ein fod ni’n medru trîn y boteli yn haws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s