Cyd-weithio

Arol gorffen efo gwaith cydweithredol o fewn y pwnc, gofynnir i ni gweithio efo phobl o pyncïau gwahanol o’r ysgol gelf. Cefais yng ngosod yn grŵp efo wyth cyd disgybl o’r ysgol oedd yn astudio pyncïau gwahanol er enghraifft celf gain, darlunio, tecsteiliau ac yn y blaen. Er mwyn dango’s i’r grŵp yr hyn wnaethom yn yr wythnosau cyntaf o astudiaeth maes, gofynwyd i ni wneud cyflwyniad point pŵer, er mwyn arddangos ein gwaith. (Gwelwyd y point pŵer isod)

Cyflwyniad Cymraeg Tymor 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s